aA
best hand

Odrzucona reklamacja – ADR – Mediacje

Dowiedz się więcej klikając TUTAJ

Justice scales key

Prawa pasażera lotniczego

Sprawdź czy wszystko wiesz?

reklamacja online 5

Opóźniony lot? Zagubiony bagaż?

Zgłoś reklamację on-line!

PASAŻER W CENTRUM UWAGI

Jesteśmy organizacją społeczną monitorującą egzekwowanie praw pasażerów lotniczych. Dzięki bezpośrednim informacjom od pasażerów możemy publikować raporty, a następnie prowadzić kampanie na rzecz zmian w prawie lotniczym. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszej pomocy każdemu pasażerowi w Polsce, a także w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Holandii oraz innych krajach UE. Jesteśmy głosem pasażerów lotniczych. Twoim głosem!

petycja-001

Od lipca 2015 roku prowadzimy mediacje w sprawach pasażerów. Jesteśmy pierwszym i jedynym w Polsce uprawnionym podmiotem  (przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) do prowadzenie polubownego postępowania poreklamacyjnego w transporcie lotniczym.

 mediation 2

 

Monitorujemy reklamacje pasażerów złożone na internetowej platformie reklamacyjnej do polubownego rozwiązywania sporów z liniami lotniczymi. Reklamacja ON-LINE jest intuicyjnym narzędziem stworzonym z myślą o pasażerach. Gwarantuje ono oszczędność czasu, brak konieczności czytania skomplikowanych regulaminów i przepisów prawa, zautomatyzowany proces składania reklamacji, 24/7 dostęp do konta, system automatycznych powiadomień, pomoc eksperta i możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporu – mediacji z linią lotniczą.

 

reklamacja online 3

Wesprzyj Nas

Razem osiągniemy więcej!
Przekaż 1% podatku na pomoc pasażerom wpisując w rozliczeniu PIT KRS 0000459742.

Zostań indywidualnym darczyńcą, przekazując dowolną kwotę na konto stowarzyszenia:

28 2130 0004 2001 0654 8325 0001 lub przez system płatności elektronicznych
Wesprzyj nas

Partnerzy

esky ECK 11707536_612409752195430_7862714958396035114_n logo pasazer spacerseat_logo nf

Wspierają nas

opp1proc mbU-faniManiLogo1 eea_grants polska_fundacja fundacja_batorego

DZIAŁANIA

ADR – pasaże...

25 czerwca 2018

Na początku czerwca Przyjazne Latanie wzięło udział w spotkaniu europejskich podmiotów ADR- czyli rejestrowanych instytucji do prowadzenia mediacji w Unii Europejskiej. Na spotkanie w Brukseli przybyło prawie 400 uczestników. Poza ogólnym spotkaniem dla wszystkich, Komisja Europejska zorganizowała szereg warsztatów, gdzie podzieleni na grupy, mogliśmy podzielić się własnymi doświadczeniami, posłuchać opinii, zobaczyć z jakimi problemami borykają się inni w różnych krajach członkowskich. W skrócie główne wnioski są takie: 1. Aby ADR działało, przedsiębiorcy musza się angażować w mediacje. 2. Świadomość konsumentów nt. ADR jest nadal za niska. 3. Świadomość przedsiębiorców nt. ADR też musi być większa. 4. Potrzebne jest finansowanie dla podmiotów ADR 5. Dyrektywa ADR powinna zostać zamieniona na Regulację europejską. 6. Decyzje ciał ADR powinny być wiążące, a mediacje przymusowe dla przedsiębiorców. Jeśli chodzi o stan ADR w Polsce, to nadal borykamy się z brakiem udziału ze strony linii lotniczych, jedynie Ryanair dobrowolnie partycypuje w polubownym rozwiązywaniu sporów. Niezależnie od trudności, nie poddajemy się i działamy nadal, zachęcając Państwa do korzystania z metody ADR, poczytajcie: ADR      
Czytaj dalej

Zaproszenie od Kom...

20 maja 2018

Prawa pasażerów z (s)prawa Chińska – Bruksela 15 Maja 2018 W dniu 15.05.2018 Friendly Flying, było ważnym elementem spotkania w Brukseli, które ściśle dotyczyło praw pasażerów lotniczych. Jednakże dodatkową ciekawostką było to, że spotkanie to było zorganizowane głównie dla przedstawicieli linii lotniczych Air China oraz Chińskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Celem spotkania była wymiana doświadczeń między Chinami a Unią Europejską w zakresie praw konsumentów, a dokładnie pasażerów linii lotniczych. Na spotkanie zaproszono wielu interesarjuszy branży lotniczej: IATA, organizacje konsumenckie – BEUC, European Passengers’ Federation, Przyjazne Latanie, APRA – Stowarzyszenie kancelarii, które pomagają pasażerom odzyskać odszkodowanie, przedstawicieli hiszpańskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przedstawicieli lotnisk. Konferencja była zorganizowana przez Komisję Europejską, a dokładnie przez DG MOVE, czyli Dyrekcję Generalną do spr. Mobilności i Transportu. Każdy z prelegentów przedstawił swój punkt widzenia, jeśli chodzi o prawa pasażerów, głównie w oparciu o Rozporządzenie 261/04. Delegacja Chińska z zaciekawieniem przysłuchiwała się jak UE radzi sobie ze sprawami informacji oraz edukacji pasażerów, odszkodowań, aspektów prawnych, technicznych oraz logistycznych zagadnień z zakresu podróży lotniczych. Okazuje się, że dzielą nas pewne elementy, jednakże Chińczycy również zwracają uwagę na znaczenie przepisów dla pasażerów podróżujących samolotami. Friendly Flying jako nazwa oraz jako organizacja pozarządowa przywołała uśmiech oraz zdziwienie na twarzach delegacji chińskiej, jako że w Chinach NGOsy sponsorowane są przez chiński rząd, więc ich ‘pozarządowość ‘jest raczej fasadowa. Końcowe wnioski pozwalają wierzyć że współpraca między UE a Republiką Chin będzie się rozwijała z korzyścią dla obu stron oraz przede wszystkim dla pasażerów lotniczych.    
Czytaj dalej

Pomóż bronić praw ...

16 marca 2018

PODPISZ PETYCJĘ ON-LINE! W styczniu 2017r. udało się nam wprowadzić przepis o 30 dniowym terminie udzielenia odpowiedzi na reklamację lotniczą. Jednak okazuje się, że wielu pasażerów nadal nie otrzymuje od linii lotniczych odpowiedzi!!! Niektóre linie tłumaczą się dużą liczbą reklamacji... Ale to nie powód, aby łamać prawa pasażerów! Żądamy wprowadzenia kary 4.000 zł dla linii lotniczej za nieudzielenie pasażerowi odpowiedzi na reklamację w terminie. W tym celu składamy petycję do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wprowadzenie zmiany w prawie lotniczym.
Czytaj dalej

KAMPANIE

Nasza kampania na rzecz zwiększenia ochrony pasażerów lotniczych w Polsce zakończyła się sukcesem. Między innymi dzięki petycji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podpisom pasażerów udało się wprowadzić 30-dniowy termin odpowiedzi na reklamację lotniczą. Od 10 stycznia 2017r. obowiązuje ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, która wprowadziła także kilka zmian w ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014r.

Po latach niepewności wśród pasażerów lotniczych obecne przepisy precyzyjnie określają termin udzielenia odpowiedzi na reklamację w Polsce.

 

 

Czytaj dalej

SUKCESY

4 kwietniu 2017r. Przyjazne Latanie otrzymało notyfikację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i zostało zarejestrowane na europejskiej platformie ODR do prowadzenia mediacji, czyli pozasądowego rozwiązywania sporów między pasażerem a linią lotniczą (ADR). Jesteśmy pierwszym i jedynym w Polsce uprawnionym podmiotem do prowadzenia polubownego postępowania po-reklamacyjnego w transporcie lotniczym. Rejestr podmiotów uprawnionych to wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce. Podmioty uprawnione działają według określonych zasad i spełniają określone wymagania. Są monitorowane przez Prezesa UOKiK.

Czytaj dalej