aA
Justice scales key

Prawa pasażera lotniczego

Sprawdź czy wszystko wiesz?

reklamacja online 5

Opóźniony lot? Zagubiony bagaż?

Zgłoś reklamację on-line!

PASAŻER W CENTRUM UWAGI

Tylko 2% pasażerów lotniczych otrzymuje rekompensaty za niedogodności w podróży (np. opóźniony lot). Działamy, aby to zmienić! Jesteśmy organizacją strażniczą (Watchdog) monitorującą egzekwowanie praw pasażerów lotniczych. Na podstawie zebranych danych publikujemy raporty i prowadzimy kampanie społeczne. Naszym celem jest wprowadzanie zmian w prawie lotniczym dla większej ochrony każdego pasażera. Jesteśmy głosem pasażerów lotniczych w Europie. Twoim głosem!

 

Od lipca 2015 roku prowadzimy pozasądowe rozwiązywanie sporów pasażerów z liniami lotniczymi. Pomogliśmy między innymi pasażerom:

 

 

ryanair_logo_emblem_1small_planet_airlines_logo

b-emirates-logologo_travel

Monitorujemy platformę reklamacyjną do polubownego rozwiązywania sporów pasażerów z liniami lotniczymi. To intuicyjne narzędzie stworzone z myślą o pasażerach. Gwarantuje ono oszczędność czasu, brak konieczności czytania skomplikowanych regulaminów i przepisów prawa, zautomatyzowany proces składania reklamacji, 24/7 dostęp do konta, system automatycznych powiadomień, pomoc eksperta i możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporu – mediacji z linią lotniczą.

 

Jeśli Twój lot się opóźnił lub bagaż zaginął, złóż monitorowaną reklamację do linii lotniczej!

 

reklamacja online 3

Wesprzyj Nas

Razem osiągniemy więcej!
Przekaż 1% podatku na pomoc pasażerom wpisując w rozliczeniu PIT KRS 0000459742. Dołącz do nas już dziś (wpisowe tylko 70 PLN) lub zostań indywidualnym darczyńcą, przekazując dowolną kwotę na konto stowarzyszenia:

28 2130 0004 2001 0654 8325 0001 lub przez system płatności elektronicznych
Wesprzyj nas

Partnerzy

esky ECK 11707536_612409752195430_7862714958396035114_n logo pasazer spacerseat_logo nf

Wspierają nas

opp1proc mbU-faniManiLogo1 eea_grants polska_fundacja fundacja_batorego

DZIAŁANIA

Notyfikacja Przyja...

4 kwietnia 2017

Przyjazne Latanie otrzymało notyfikację od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i zostało zarejestrowane na europejskiej platformie ODR do prowadzenia mediacji i koncyliacji, czyli pozasądowego rozwiązywania sporów między pasażerem a linią lotniczą (ADR). W Polsce Przyjazne Latanie jest pierwszym i obecnie jedynym podmiotem, który zajmuje się taką formą pomocy pasażerom - i w pewnym sensie przewoźnikom - w podróżach lotniczych. Rejestr podmiotów uprawnionych to wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce. Podmioty uprawnione działają według określonych zasad i spełniają określone wymagania. Są monitorowane przez Prezesa UOKiK.
Czytaj dalej

30-dniowy termin o...

10 stycznia 2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza kampania na rzecz zmiany przepisów prawa zakończyła się sukcesem. Dzięki petycji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podpisom pasażerów udało się wprowadzić 30-dniowy termin odpowiedzi na reklamację lotniczą. Od 10 stycznia 2017r. obowiązuje ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, która wprowadziła także kilka zmian w ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Po latach niepewności wśród pasażerów lotniczych obecne przepisy precyzyjnie określają termin udzielenia odpowiedzi na reklamację w Polsce. Art. 7a. zmienionej ustawy o prawach konsumenta stanowi: 1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 2. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację. 3. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku. Dziękujemy za podpisanie naszej petycji. Doprowadziliśmy do zmiany w przepisach na korzyść konsumentów.
Czytaj dalej

Pozasądowe rozwiąz...

12 listopada 2016

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów (ADR czyli Alternative Dispute Resolution) pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą podpisana. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 10 styczna 2017r. W Polsce będą funkcjonować różnorodne podmioty, do których będzie mógł się zgłosić konsument, aby rozwiązać spór. Wśród nich są podmioty niepubliczne utworzone przez organizacje konsumenckie. W branży lotniczej działa już ADR Przyjaznego Latania, utworzony przez nasze Stowarzyszenie w lipcu 2015. Z metod pozasądowego rozwiązywania sporu można skorzystać, jeżeli linia lotnicza odrzuciła reklamację. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia pośredniczy w kontaktach między przedsiębiorcą a konsumentem. Przepisy  stają się zatem rzeczywistością, a tym samym, mamy nadzieję, podstawą dobrych praktyk linii lotniczych w Polsce.
Czytaj dalej

KAMPANIE

Nasza kampania na rzecz zwiększenia ochrony pasażerów lotniczych zakończyła się sukcesem. Dzięki petycji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podpisom pasażerów udało się wprowadzić 30-dniowy termin odpowiedzi na reklamację lotniczą. Od 10 stycznia 2017r. obowiązuje ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, która wprowadziła także kilka zmian w ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014r.

Po latach niepewności wśród pasażerów lotniczych obecne przepisy precyzyjnie określają termin udzielenia odpowiedzi na reklamację w Polsce.

Art. 7a. zmienionej ustawy o prawach konsumenta stanowi: 1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 2. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację. 3. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

 

Czytaj dalej

SUKCESY

Projekt przepisów przegłosowany 4 lutego 2014 roku przez Parlament Europejski (PE) pozwolą pasażerom łatwiej uzyskać rekompensatę za opóźnienia lub pozostawienie ich samym sobie, a linie lotnicze otrzymałyby jasne wytyczne, jak obsługiwać skargi. „Prawa dla pasażerów linii lotniczych dotyczą, w praktyce, każdego obywatela UE. Przyjęte przez PE poprawki są zgodne z naszą wcześniejszą petycją w kampanii „NIE ograniczać praw pasażerów lotniczych!„. Między innymi pasażerowie zachowają prawo do odszkodowania już po trzech godzinach opóźnienia rejsu oraz otrzymają prawo do opuszczenia pokładu samolotu najpóźniej po trzech godzinach oczekiwania na płycie lotniska.

Czytaj dalej