aA

Aktualności

30-dniowy termin odpowiedzi na reklamację lotniczą...

10.01.2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza kampania na rzecz zmiany przepisów prawa zakończyła się sukcesem. Dzięki petycji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podpisom pasażerów udało się wprowadzić 30-dniowy termin odpowiedzi na reklamację lotniczą. Od 10 stycznia 2017r. obowiązuje ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, która wprowadziła także kilka zmian w ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014r.

Po latach niepewności wśród pasażerów lotniczych obecne przepisy precyzyjnie określają termin udzielenia odpowiedzi na reklamację w Polsce.

Art. 7a. zmienionej ustawy o prawach konsumenta stanowi:
1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację.
3. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Dziękujemy za podpisanie naszej petycji. Doprowadziliśmy do zmiany w przepisach na korzyść konsumentów.

target-1551489

Czytaj dalej

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

12.11.2016

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów (ADR czyli Alternative Dispute Resolution) pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą podpisana. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 10 styczna 2017r. W Polsce będą funkcjonować różnorodne podmioty, do których będzie mógł się zgłosić konsument, aby rozwiązać spór. Wśród nich są podmioty niepubliczne utworzone przez organizacje konsumenckie. W branży lotniczej działa już ADR Przyjaznego Latania, utworzony przez nasze Stowarzyszenie w lipcu 2015. Z metod pozasądowego rozwiązywania sporu można skorzystać, jeżeli linia lotnicza odrzuciła reklamację. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia pośredniczy w kontaktach między przedsiębiorcą a konsumentem. Przepisy  stają się zatem rzeczywistością, a tym samym, mamy nadzieję, podstawą dobrych praktyk linii lotniczych w Polsce.

help

Czytaj dalej

Ponad 350 reklamacji w monitoringu

18.09.2016

Dziękujemy pasażerom za zaufanie. Przybywa liczba reklamacji składanych przez e-platformę. W naszym monitoringu jest obecnie ponad 350 spraw pasażerów. 2/3 spośród nich dotyczy opóźnionych lotów. Dzięki monitoringowi i pomocy naszych ekspertów kilkadziesiąt pasażerów otrzymało finansowe rekompensaty bez dodatkowych kosztów (jakichkolwiek prowizji). Obserwujemy, że coraz więcej linii lotniczych odpowiada na reklamacje w ciągu miesiąca i proponuje polubowne załatwienie sprawy. To oznacza, że udaje się nam budować zaufanie pomiędzy pasażerami i przewoźnikami. I to nas bardzo cieszy!

lista-spraw

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 12
Razem osiągniemy więcej.
Dołącz już dziś (wpisowe tylko 70 PLN) lub zostań indywidualnym darczyńcą, przekazując dowolną kwotę na konto stowarzyszenia:

28 2130 0004 2001 0654 8325 0001

lub poprzez system płatności elektronicznych.
Wesprzyj nas