aA

Aktualności

Podpisz petycję!

17.08.2015

Podpisz petycję online!

Obecne przepisy nie określają terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację lotniczą. Dla pasażerów, który składają reklamację oznacza to niepewność, a linii lotniczej daje nieograniczony czas na reakcję. Konsumenci, zniechęceni zawiłym i niepełnym stanem prawnym określającym ich uprawnienia, często rezygnują z jakiejkolwiek formy dochodzenia roszczeń z uwagi na to, że nie widzą szansy na ich wyegzekwowanie lub też kwoty rekompensaty nie są dla nich wystarczająco wysokie, żeby wkraczali na drogę sądową. W porównaniu z innymi rodzajami transportu i usługami turystycznymi do jawna dyskryminacja! Chcemy to zmienić i wprowadzić 30-dniowy termin odpowiedzi na reklamację lotniczą!

Stowarzyszenie uruchomiło petycję, którą można podpisać online (kliknij tutaj) i wysłać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawa dotyczy luki w prawie, którą wykorzystują linie lotnicze i uporczywie nie odpowiadają pasażerom na ich reklamacje.

Wiemy, że jeśli coś ma ulec zmianie, to musimy to zrobić wspólnymi siłami.

IMG_7286

Podpisujcie petycję, bo trzeba wreszcie wprowadzić obowiązkowy 30-dniowy termin, jak jest to w innych rodzajach transportu!

Podpisz petycję do Prezesa UOKiK tutaj

Czytaj dalej

Pierwszy lotniczy ADR w Polsce

09.07.2015

Dzisiaj upływa termin wprowadzenia przez kraje UE rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR). Między innym linia lotnicza ma obecnie obowiązek informowania konsumenta – pasażera o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur. Zdecydowana większość konsumentów (w wielu badaniach ponad 3/4 respondentów) preferuje polubowne rozwiązywanie sporów, co potwierdzają też wyniki naszego monitoringu spraw pasażerów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów – pasażerów lotniczych Stowarzyszenie Przyjazne Latanie w oparciu o zalecenia dyrektywy utworzyło podmiot ADR. Jest to pierwszym prywatny podmiot ADR w Polsce, koncentrujący się wyłącznie na sporach pomiędzy konsumentami – pasażerami a liniami lotniczymi. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia przyjęto regulamin pozasądowego rozwiązywania sporów „ADR Przyjaznego Latania”. Pasażerowie, będący konsumentami, którzy nie otrzymali odpowiedzi na złożoną reklamację lub ich reklamacja została odrzucona przez linię lotniczą mogą skorzystać z tej formy dochodzenia roszczeń. Postępowanie ADR jest dobrowolne dla obu stron. Stanowi ono alternatywę dla sporów sądowych ze względu na to, że jest szybsze, tańsze i bardziej skuteczne. Regulamin ADR Przyjaznego Latania dostępny jest pod linkiem tutaj

Czytaj dalej

Stanowisko pasażerów wobec zmian w Prawie Lotniczy...

27.05.2015

W odpowiedzi na zaproszenie do zgłaszania uwag do proponowanych zmian w ustawie Prawo Lotnicze, 27 maja br. Stowarzyszenia będące „głosem pasażerów” przekazało Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowisko pasażerów w ramach konsultacji publicznych. Na podstawie opinii i skarg pasażerów, wyników naszych badań rynkowych powadzonego przez nas stałego monitoringu w zakresie praw pasażerów  i realizując cele statutowe pozarządowej organizacji konsumentów uznajemy za kluczowe zagwarantowanie skutecznej ochrony praw pasażerów w krajowym prawie lotniczym. Jesteśmy przekonani, że prawa pasażerów nie mogą pozostawać „na papierze”, dając w praktyce poczucie iluzorycznej ochrony, z jedyną formą egzekwowania praw w czasochłonnych i kosztownych procesach sądowych. Ten stan rzeczy nie sprzyja żadnej ze stron, a z pewnością pasażerom. Brak skutecznej ochrony pasażerów jest czynnikiem ograniczającym zrównoważony rozwój przewozów lotniczych i obniża jakość usług tego środka transportu. Pełny tekst naszego stanowiska dostępny pod linkiem: Stanowisko Przyjaznego Latania wobec zmian w prawie lotniczym

Czytaj dalej
1 2 3
Razem osiągniemy więcej.
Dołącz już dziś (wpisowe tylko 70 PLN) lub zostań indywidualnym darczyńcą, przekazując dowolną kwotę na konto stowarzyszenia:

28 2130 0004 2001 0654 8325 0001

lub poprzez system płatności elektronicznych.
Wesprzyj nas