aA

Aktualności

Linia Przyjazna Pasażerom 2015

18.03.2016

„Przyjazne Latanie” ogłasza raport monitoringu usług lotniczych za 2015 rok. Na podstawie analizy tysiąca zapytań, opinii i reklamacji pasażerskich, które wpłynęły drogą telefoniczną i internetową do Przyjaznego Latania wynika, że najczęstszą przyczyną niezadowolenia konsumentów z usług lotniczych są niedogodności wynikające z opóźnienia i odwołania lotów, opóźnienia i uszkodzenia bagaży oraz sposoby w jaki przewoźnicy postępują z reklamacjami lotniczymi. „Żadna linia lotnicza nie może uniknąć opóźnienia lub odwołania lotu. Jednak to co jest niezmiernie ważne dla pasażera, to sposób w jaki przewoźnik postępuje podczas zakłócenia podróży i jak reaguje na reklamację pasażerską?” podkreśla Katarzyna Martynowicz – Prezeska Przyjaznego Latania. „Tylko część linii lotniczych działających w Polsce rozwiązuje spory z pasażerami na zasadach polubownych w swoich działach obsługi klientów. I to właśnie one są najbardziej przyjazne pasażerom.” Spośród wszystkich monitorowanych przewoźników w 2015 roku, pierwszy tytuł Linii Przyjaznej Pasażerom otrzymuje irlandzka linia lotnicza Ryanair.

PFA 2015Więcej informacji znajduje się w raporcie z monitoringu usług lotniczych 2015 roku.

Czytaj dalej

Podpisz petycję!

17.08.2015

Podpisz petycję online!

Obecne przepisy nie określają terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację lotniczą. Dla pasażerów, który składają reklamację oznacza to niepewność, a linii lotniczej daje nieograniczony czas na reakcję. Konsumenci, zniechęceni zawiłym i niepełnym stanem prawnym określającym ich uprawnienia, często rezygnują z jakiejkolwiek formy dochodzenia roszczeń z uwagi na to, że nie widzą szansy na ich wyegzekwowanie lub też kwoty rekompensaty nie są dla nich wystarczająco wysokie, żeby wkraczali na drogę sądową. W porównaniu z innymi rodzajami transportu i usługami turystycznymi do jawna dyskryminacja! Chcemy to zmienić i wprowadzić 30-dniowy termin odpowiedzi na reklamację lotniczą!

Stowarzyszenie uruchomiło petycję, którą można podpisać online (kliknij tutaj) i wysłać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawa dotyczy luki w prawie, którą wykorzystują linie lotnicze i uporczywie nie odpowiadają pasażerom na ich reklamacje.

Wiemy, że jeśli coś ma ulec zmianie, to musimy to zrobić wspólnymi siłami.

IMG_7286

Podpisujcie petycję, bo trzeba wreszcie wprowadzić obowiązkowy 30-dniowy termin, jak jest to w innych rodzajach transportu!

Podpisz petycję do Prezesa UOKiK tutaj

Czytaj dalej

Pierwszy lotniczy ADR w Polsce

09.07.2015

Dzisiaj upływa termin wprowadzenia przez kraje UE rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR). Między innym linia lotnicza ma obecnie obowiązek informowania konsumenta – pasażera o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur. Zdecydowana większość konsumentów (w wielu badaniach ponad 3/4 respondentów) preferuje polubowne rozwiązywanie sporów, co potwierdzają też wyniki naszego monitoringu spraw pasażerów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów – pasażerów lotniczych Stowarzyszenie Przyjazne Latanie w oparciu o zalecenia dyrektywy utworzyło podmiot ADR. Jest to pierwszym prywatny podmiot ADR w Polsce, koncentrujący się wyłącznie na sporach pomiędzy konsumentami – pasażerami a liniami lotniczymi. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia przyjęto regulamin pozasądowego rozwiązywania sporów „ADR Przyjaznego Latania”. Pasażerowie, będący konsumentami, którzy nie otrzymali odpowiedzi na złożoną reklamację lub ich reklamacja została odrzucona przez linię lotniczą mogą skorzystać z tej formy dochodzenia roszczeń. Postępowanie ADR jest dobrowolne dla obu stron. Stanowi ono alternatywę dla sporów sądowych ze względu na to, że jest szybsze, tańsze i bardziej skuteczne. Regulamin ADR Przyjaznego Latania dostępny jest pod linkiem tutaj

Czytaj dalej
1 2 3 4
Razem osiągniemy więcej.
Dołącz już dziś (wpisowe tylko 70 PLN) lub zostań indywidualnym darczyńcą, przekazując dowolną kwotę na konto stowarzyszenia:

28 2130 0004 2001 0654 8325 0001

lub poprzez system płatności elektronicznych.
Wesprzyj nas