aA

Aktualności

Stanowisko pasażerów wobec zmian w Prawie Lotniczy...

27.05.2015

W odpowiedzi na zaproszenie do zgłaszania uwag do proponowanych zmian w ustawie Prawo Lotnicze, 27 maja br. Stowarzyszenia będące „głosem pasażerów” przekazało Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowisko pasażerów w ramach konsultacji publicznych. Na podstawie opinii i skarg pasażerów, wyników naszych badań rynkowych powadzonego przez nas stałego monitoringu w zakresie praw pasażerów  i realizując cele statutowe pozarządowej organizacji konsumentów uznajemy za kluczowe zagwarantowanie skutecznej ochrony praw pasażerów w krajowym prawie lotniczym. Jesteśmy przekonani, że prawa pasażerów nie mogą pozostawać „na papierze”, dając w praktyce poczucie iluzorycznej ochrony, z jedyną formą egzekwowania praw w czasochłonnych i kosztownych procesach sądowych. Ten stan rzeczy nie sprzyja żadnej ze stron, a z pewnością pasażerom. Brak skutecznej ochrony pasażerów jest czynnikiem ograniczającym zrównoważony rozwój przewozów lotniczych i obniża jakość usług tego środka transportu. Pełny tekst naszego stanowiska dostępny pod linkiem: Stanowisko Przyjaznego Latania wobec zmian w prawie lotniczym

Czytaj dalej

Prawa pasażerów lotniczych w praktyce – Konf...

16.04.2015

Dzisiaj odbyła się konferencja „Prawa pasażerów lotniczych w praktyce”, której pomysłodawcą i organizatorem było Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie”. Zagadnienie zawarte w tytule konferencji doprecyzowuje raport z rocznych badań i monitoringu. Omówili je także eksperci z ramienia Stowarzyszenia. Konferencji patronował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obejrzyj krótki film na naszym kanale YouTube.

”Obowiązek wręczania przez przedstawiciela linii lotniczej każdemu pasażerowi pisemnej informacji o prawie do pomocy i odszkodowania w przypadku zakłócenia w podróży np. opóźnienia lub odwołania lotu musi być w pełni egzekwowany” podkreśla Katarzyna Martynowicz – Prezeska Stowarzyszenia. „W związku ze zbliżającym się sezonem podróży majówkowo–wakacyjnych konferencja otwiera kampanię społeczną „LATAJ ŚWIADOMIE” skierowaną do pasażerów lotniczych”.

Raport pierwszej w Polsce organizacji konsumenckiej w podróżach lotniczych zawiera listę postulowanych zmian prawnych i rozwiązań praktycznych. Raport jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Odszkodowanie za opóźniony lot

Oprócz prezentacji raportu podczas specjalnego panelu dyskusyjnego omówiono nowe narzędzie prawne, mające służyć poprawie sytuacji pasażera. Zgodnie z unijną Dyrektywą z 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich, do 9 lipca muszą w Polsce wejść w życie postanowienia o nieodpłatnym pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (ADR), wykorzystującym formy mediacyjne, koncyliacyjne i arbitrażowe. Postępowania te mają być dla stron dobrowolne i nie powinny zamykać drogi sądowej. Z końcem marca Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o ADR, przedłożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W działania te zaangażowane są ponadto m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK).

Poniżej linki do prezentacji przedstawionych na konferencji:

Paweł Zagaj – ADR w sektorze lotniczym

Piotr Stańczak  – ADR w innych krajach europejskich

Wiesława Żórawska – Praktyczne zastosowanie przepisów

Mariza Aleksandrowicz – Droga administracyjna czy cywilno-prawna?

Joanna Knozowska, Aleksandra Solarska – Propozycja zmian dyrektywy WE 261/04

Emilia Osewska – ADR lotniczy – scenariusz idealny

Jarosław Nowicki – Prezentacja raportu z monitoringu praw pasażerów w Polsce

Katarzyna Martynowicz – Przyjazne Latanie

Czytaj dalej

Monitoring egzekwowania praw pasażerów

18.07.2014

Prowadzimy obecnie monitoring egzekwowania praw pasażerów lotniczych w Polsce. Działania są realizowane w projekcie tematycznym w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekt jest skierowany do pasażerów lotniczych, szczególnie osób rzadko podróżujących, głównie indywidualnie lub z rodzinami, słabo zorientowanych w prawach. Ma na celu zbadanie sytuacji w zakresie egzekwowania praw pasażerów przez urzędy i  instytucje, ułatwienie komunikacji pomiędzy kluczowymi interesariuszami (z wykorzystaniem Internetu), rozwój pozasądowego rozwiązywania sporów i wzrost świadomości praw w społeczeństwie obywatelskim.

Czytaj dalej
1 2 3 4
Razem osiągniemy więcej.
Dołącz już dziś (wpisowe tylko 70 PLN) lub zostań indywidualnym darczyńcą, przekazując dowolną kwotę na konto stowarzyszenia:

28 2130 0004 2001 0654 8325 0001

lub poprzez system płatności elektronicznych.
Wesprzyj nas