aA

MONITORING REKLAMACJI I SKARG PASAŻERÓW

Na czym polega monitoring spraw pasażerów?

Jako jedyny prywatny i niezależny podmiot na terenie Unii Europejskiej stowarzyszenie prowadzi stały monitoring przestrzegania praw pasażerów przez linie lotnicze i lotniska. Umożliwiamy pasażerom dostęp do darmowego systemu e-porad poprzez internetowy system rejestracji zapytań i zgłaszania skarg oraz reklamacji. System dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.  Rejestracja zgłoszenia zajmuje kilka minut, a monitoring spraw jest prowadzony w oparciu o regulamin. Każdy pasażer może zgłosić opinię lub problem dotyczący podróży lotniczej i dowiedzieć się o prawach przysługujących pasażerom. W ten sposób Stowarzyszenie pomaga pasażerom w dochodzeniu roszczeń i znajduje rozwiązania, które są szybkie oraz nie pociągają za sobą nadmiernych kosztów. Specjalizujemy się w pozasądowym rozwiązywaniu sporów na zasadzie mediacji i koncyliacji. Zapraszamy pasażerów lotniczych do świadomego podróżowania oraz korzystania z przysługujących praw, co w pozytywny sposób wpływa na wzrost jakości usług świadczonych przez linie lotnicze. Jeśli nie wiesz jak złożyć reklamację, możesz skorzystać z internetowej platformy NICEFLIGHT. Każda składana reklamacja pasażerska jest automatycznie przekazywana do monitoringu naszego Stowarzyszenia.