aA

Pierwszy lotniczy ADR w Polsce

Dzisiaj upływa termin wprowadzenia przez kraje UE rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR). Między innym linia lotnicza ma obecnie obowiązek informowania konsumenta – pasażera o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur. Zdecydowana większość konsumentów (w wielu badaniach ponad 3/4 respondentów) preferuje polubowne rozwiązywanie sporów, co potwierdzają też wyniki naszego monitoringu spraw pasażerów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów – pasażerów lotniczych Stowarzyszenie Przyjazne Latanie w oparciu o zalecenia dyrektywy utworzyło podmiot ADR. Jest to pierwszym prywatny podmiot ADR w Polsce, koncentrujący się wyłącznie na sporach pomiędzy konsumentami – pasażerami a liniami lotniczymi. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia przyjęto regulamin pozasądowego rozwiązywania sporów „ADR Przyjaznego Latania”. Pasażerowie, będący konsumentami, którzy nie otrzymali odpowiedzi na złożoną reklamację lub ich reklamacja została odrzucona przez linię lotniczą mogą skorzystać z tej formy dochodzenia roszczeń. Postępowanie ADR jest dobrowolne dla obu stron. Stanowi ono alternatywę dla sporów sądowych ze względu na to, że jest szybsze, tańsze i bardziej skuteczne. Regulamin ADR Przyjaznego Latania dostępny jest pod linkiem tutaj

Razem osiągniemy więcej.
Dołącz już dziś (wpisowe tylko 70 PLN) lub zostań indywidualnym darczyńcą, przekazując dowolną kwotę na konto stowarzyszenia:

28 2130 0004 2001 0654 8325 0001

lub poprzez system płatności elektronicznych.
Wesprzyj nas