aA

Pozasądowe Rozwiązanie Sporu (ADR)

Rozwiązanie bez sądu – na czym polega? Jakie korzyści?

Gdy masz problem z usługą lotniczą (biletem, opóźnionym lotem, zagubionym bagażem), spór z linią lotniczą można rozstrzygnąć przyjaznymi i tanimi metodami tj. poprzez mediację, postępowanie pojednawcze lub arbitraż w ramach pozasądowych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Stowarzyszenie pasażerów lotniczych „Przyjazne Latanie” utworzyło pierwszy podmiot ADR już w lipcu 2015r. Jest to unikalne i nowatorskie podejście w sporach w podróżach lotniczych w Polsce. Podmiot ADR jest prowadzony przez organizację konsumentów. Na wniosek pasażera niezależny rozjemca podejmuje działania w celu rozwiązania sporu z linią lotniczą. W wyniku przeprowadzonego postępowania jest bardzo prawdopodobne, że spór zostanie rozwiązany szybko i przy minimalnych kosztach. Na podstawie dowodów przedstawionych przez obie strony, rozjemca zachęca strony do polubownego porozumienia i pomaga w przyjęciu najbardziej optymalnego rozwiązania. Jednak zawsze ostateczna decyzja o zawarciu porozumienia należy zarówno do pasażerki / pasażera, jak i linii lotniczej. Jedną z podstawowych zalet tego rozwiązania jest czas. Średnio, postępowanie kończy się w ciągu dwóch miesięcy. I co najważniejsze postępowanie jest dla obu stron bezpłatne!

Regulamin ADR Przyjaznego Latania określa zasady prowadzenia postępowania przez Stowarzyszenie w celu pozasądowego rozwiązania krajowych i transgranicznych sporów dotyczących zobowiązań umownych. W szczególności wynikających z umów przewozu pomiędzy przedsiębiorcą lotniczym świadczącym usługi transportu lotniczego mającym siedzibę w Unii Europejskiej, a pasażerem – konsumentem. Wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać 6.000 zł (sześć tysięcy złotych). Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z linią lotniczą w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, zamieszkała w Unii Europejskiej.

Jeśli transakcja z linia lotniczą została dokonana on-line, to znaczy kupiliście Państwo bilet przez Internet, wniosek o mediację należy złożyć na europejskiej platformie ODR. Link do platformy podajemy tutaj

W celu wszczęcia pozasądowego postępowania prosimy zapoznać się z Regulaminem ADR Przyjaznego Latania, który znajduje się tutaj, wypełnić wniosek, a następnie wraz z dokumentami sprawy przesłać na adres stowarzyszenia: mediacje@przyjaznelatanie.pl

Raport z ADR za rok 2017