aA

Prawa pasażerów lotniczych w praktyce – Konferencja

Dzisiaj odbyła się konferencja „Prawa pasażerów lotniczych w praktyce”, której pomysłodawcą i organizatorem było Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie”. Zagadnienie zawarte w tytule konferencji doprecyzowuje raport z rocznych badań i monitoringu. Omówili je także eksperci z ramienia Stowarzyszenia. Konferencji patronował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obejrzyj krótki film na naszym kanale YouTube.

”Obowiązek wręczania przez przedstawiciela linii lotniczej każdemu pasażerowi pisemnej informacji o prawie do pomocy i odszkodowania w przypadku zakłócenia w podróży np. opóźnienia lub odwołania lotu musi być w pełni egzekwowany” podkreśla Katarzyna Martynowicz – Prezeska Stowarzyszenia. „W związku ze zbliżającym się sezonem podróży majówkowo–wakacyjnych konferencja otwiera kampanię społeczną „LATAJ ŚWIADOMIE” skierowaną do pasażerów lotniczych”.

Raport pierwszej w Polsce organizacji konsumenckiej w podróżach lotniczych zawiera listę postulowanych zmian prawnych i rozwiązań praktycznych. Raport jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Odszkodowanie za opóźniony lot

Oprócz prezentacji raportu podczas specjalnego panelu dyskusyjnego omówiono nowe narzędzie prawne, mające służyć poprawie sytuacji pasażera. Zgodnie z unijną Dyrektywą z 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich, do 9 lipca muszą w Polsce wejść w życie postanowienia o nieodpłatnym pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (ADR), wykorzystującym formy mediacyjne, koncyliacyjne i arbitrażowe. Postępowania te mają być dla stron dobrowolne i nie powinny zamykać drogi sądowej. Z końcem marca Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o ADR, przedłożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W działania te zaangażowane są ponadto m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK).

Poniżej linki do prezentacji przedstawionych na konferencji:

Paweł Zagaj – ADR w sektorze lotniczym

Piotr Stańczak  – ADR w innych krajach europejskich

Wiesława Żórawska – Praktyczne zastosowanie przepisów

Mariza Aleksandrowicz – Droga administracyjna czy cywilno-prawna?

Joanna Knozowska, Aleksandra Solarska – Propozycja zmian dyrektywy WE 261/04

Emilia Osewska – ADR lotniczy – scenariusz idealny

Jarosław Nowicki – Prezentacja raportu z monitoringu praw pasażerów w Polsce

Katarzyna Martynowicz – Przyjazne Latanie

Razem osiągniemy więcej.
Dołącz już dziś (wpisowe tylko 70 PLN) lub zostań indywidualnym darczyńcą, przekazując dowolną kwotę na konto stowarzyszenia:

28 2130 0004 2001 0654 8325 0001

lub poprzez system płatności elektronicznych.
Wesprzyj nas