aA

Odszkodowanie za opóźniony lot – Piszą o nas…

Odszkodowanie za opóźniony lot – Piszą o nas…

… W BIULETYNIE EPF – zatem sprawa odszkodowania za opóźniony lot, odwołany lot lub niewpuszczenie na pokład ma szeroki zasięg.

 

Jeszcze tytułem postscriptum do podsumowania naszej ubiegłorocznej działalności…  Z małym opóźnieniem, ale za to z wielką przyjemnością informujemy, że Przyjazne Latanie trafiło na łamy ostatniego Biuletynu Europejskiej Federacji Pasażerów.

Biuletyn nosi numer szesnasty, ukazał się w grudniu, a rozdział „Make sure we monitor air passengers’ rights“ zawiera ni mniej ni więcej tylko streszczenie artykułu, jaki zamieścił w magazynie „Regional International”, Jarosław Nowicki, jeden z założycieli Przyjaznego Latania i aktywny animator naszego Stowarzyszenia.

„Regional International” to branżowy magazyn European Regions Airline Association – powołanego w 1980 r. stowarzyszenia linii lotniczych i przedsiębiorstw zaangażowanych w różny sposób w pasażerski ruch powietrzny nad Europą. (http://www.eraa.org). W październikowym wydaniu opublikowano w nim tekst „More detail in the data“. Jego autor, Jarosław Nowicki, niejako z pozycji reprezentanta Przyjaznego Latania oraz Europejskiej Federacji Pasażerów, analizuje efektywność unijnego Rozporządzenia 261/2004 regulującego kwestie rekompensat dla podróżnych, których lot był opóźniony powyżej trzech godzin lub odwołany.  Wniosek zawarty w artykule jest prosty: realizacja tej regulacji wciąż pozostawia wiele do życzenia. Pasażerowie linii lotniczych nieustannie narażeni są na odwoływanie rejsów, wielogodzinne opóźnienia oraz praktykę overbookingu, czyli sprzedawania większej liczby biletów na dany samolot niż znajduje się w nim miejsc.

Za egzekwowanie praw pasażerów, w tym właśnie Rozporządzenia 261/2004, odpowiedzialne są specjalne organy działające w państwach Europy, tzw. NEB – National Enforcement Bodies. W Polsce te zadania pełni Komisja Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. To właśnie NEB powinny na bieżąco reagować na łamanie praw pasażerów. Zazwyczaj jednak nie widać, by to czyniły. Zasadniczy powód jest bardzo prosty. NEB nie dostają od linii lotniczych niezbędnych informacji, z których wynikałoby, ile jest w Europie przypadków podlegających regulacjom rozporządzenia, a w ich następstwie skarg. Linie nie czynią tego, bo nie muszą. A zgodnie z regułą sztuki managementu, jak pisze Jarosław Nowicki, nie możesz zarządzać czymś, czego nie jesteś w stanie mierzyć. Z kolei poszczególne NEB również niechętnie dzielą się na forum publicznym – i branżowym – posiadanymi informacjami. Koło niedoinformowania się zamyka.

Jak wiadomo, Przyjazne Latanie prowadzi własną akcję monitoringu przestrzegania praw pasażerów. Przede wszystkim opierając się na jej dotychczasowych efektach, autor artykułu formułuje cztery główne obszary zagadnień, które prowadzą do nieprzestrzegania praw pasażerów. Wiążą się one z:

– prawem do zmiany biletu na podobnych warunkach co pierwotna opcja;

– prawem do należytej opieki ze strony linii lotniczych wobec klienta czekającego na przebukowanie czy rekompensatę strat wynikłych z problemów z podróżą. Ma to też związek z chętnie stosowaną przez przewoźników własną interpretacją obecnego w Rozporządzeniu 261/2004 terminu „szczególne przypadki“, otwierającą furtkę do pozbywania się odpowiedzialności za nieprzewidziane zdarzenia i odrzucania wniosków o odszkodowania – a unijni prawnicy wciąż nie są w stanie sprecyzować wspomnianego terminu;

– prawem do jednolitego interpretowania przez przewoźników praw podróżnych w sytuacji odwoływania lotów i opóźnień; (czyli odszkodowania za opóźniony lot, za odwołany lot lub za niewpuszczenie pasażera na pokład).

– kwestią braku w unijnym rozporządzeniu ściśle określonych limitów czasowych na wnoszenie skarg.

Jarosław Nowicki przypomina, że trwające ponoć obecnie prace nad nowelizacją unijnej regulacji mają przynieść pewne rozstrzygnięcia w tych obszarach. Wypada poczekać, by zobaczyć, na ile usatysfakcjonują podróżnych.

Czekamy…

Pobierz
Razem osiągniemy więcej!
Dołącz już dziś (wpisowe tylko 70PLN) lub zostań indywidualnym darczyńcą, przekazując dowolną kwotę na konto stowarzyszenia:

28 2130 0004 2001 0654 8325 0001 lub przez system płatności elektronicznych
Wesprzyj nas