aA

Raporty

Odszkodowanie za opóźniony lot – Piszą o nas…

… W BIULETYNIE EPF – zatem sprawa odszkodowania za opóźniony lot, odwołany lot lub niewpuszczenie na pokład ma szeroki zasięg.

 

Jeszcze tytułem postscriptum do podsumowania naszej ubiegłorocznej działalności…  Z małym opóźnieniem, ale za to z wielką przyjemnością informujemy, że Przyjazne Latanie trafiło na łamy ostatniego Biuletynu Europejskiej Federacji Pasażerów.

Biuletyn nosi numer szesnasty, ukazał się w grudniu, a rozdział „Make sure we monitor air passengers’ rights“ zawiera ni mniej ni więcej tylko streszczenie artykułu, jaki zamieścił w magazynie „Regional International”, Jarosław Nowicki, jeden z założycieli Przyjaznego Latania i aktywny animator naszego Stowarzyszenia.

„Regional International” to branżowy magazyn European Regions Airline Association – powołanego w 1980 r. stowarzyszenia linii lotniczych i przedsiębiorstw zaangażowanych w różny sposób w pasażerski ruch powietrzny nad Europą. (http://www.eraa.org). W październikowym wydaniu opublikowano w nim tekst „More detail in the data“. Jego autor, Jarosław Nowicki, niejako z pozycji reprezentanta Przyjaznego Latania oraz Europejskiej Federacji Pasażerów, analizuje efektywność unijnego Rozporządzenia 261/2004 regulującego kwestie rekompensat dla podróżnych, których lot był opóźniony powyżej trzech godzin lub odwołany.  Wniosek zawarty w artykule jest prosty: realizacja tej regulacji wciąż pozostawia wiele do życzenia. Pasażerowie linii lotniczych nieustannie narażeni są na odwoływanie rejsów, wielogodzinne opóźnienia oraz praktykę overbookingu, czyli sprzedawania większej liczby biletów na dany samolot niż znajduje się w nim miejsc.

Za egzekwowanie praw pasażerów, w tym właśnie Rozporządzenia 261/2004, odpowiedzialne są specjalne organy działające w państwach Europy, tzw. NEB – National Enforcement Bodies. W Polsce te zadania pełni Komisja Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. To właśnie NEB powinny na bieżąco reagować na łamanie praw pasażerów. Zazwyczaj jednak nie widać, by to czyniły. Zasadniczy powód jest bardzo prosty. NEB nie dostają od linii lotniczych niezbędnych informacji, z których wynikałoby, ile jest w Europie przypadków podlegających regulacjom rozporządzenia, a w ich następstwie skarg. Linie nie czynią tego, bo nie muszą. A zgodnie z regułą sztuki managementu, jak pisze Jarosław Nowicki, nie możesz zarządzać czymś, czego nie jesteś w stanie mierzyć. Z kolei poszczególne NEB również niechętnie dzielą się na forum publicznym – i branżowym – posiadanymi informacjami. Koło niedoinformowania się zamyka.

Jak wiadomo, Przyjazne Latanie prowadzi własną akcję monitoringu przestrzegania praw pasażerów. Przede wszystkim opierając się na jej dotychczasowych efektach, autor artykułu formułuje cztery główne obszary zagadnień, które prowadzą do nieprzestrzegania praw pasażerów. Wiążą się one z:

– prawem do zmiany biletu na podobnych warunkach co pierwotna opcja;

– prawem do należytej opieki ze strony linii lotniczych wobec klienta czekającego na przebukowanie czy rekompensatę strat wynikłych z problemów z podróżą. Ma to też związek z chętnie stosowaną przez przewoźników własną interpretacją obecnego w Rozporządzeniu 261/2004 terminu „szczególne przypadki“, otwierającą furtkę do pozbywania się odpowiedzialności za nieprzewidziane zdarzenia i odrzucania wniosków o odszkodowania – a unijni prawnicy wciąż nie są w stanie sprecyzować wspomnianego terminu;

– prawem do jednolitego interpretowania przez przewoźników praw podróżnych w sytuacji odwoływania lotów i opóźnień; (czyli odszkodowania za opóźniony lot, za odwołany lot lub za niewpuszczenie pasażera na pokład).

– kwestią braku w unijnym rozporządzeniu ściśle określonych limitów czasowych na wnoszenie skarg.

Jarosław Nowicki przypomina, że trwające ponoć obecnie prace nad nowelizacją unijnej regulacji mają przynieść pewne rozstrzygnięcia w tych obszarach. Wypada poczekać, by zobaczyć, na ile usatysfakcjonują podróżnych.

Czekamy…

Pobierz

Prawa pasażera uratowane!

Projekt przepisów przegłosowany 4 lutego 2014 roku przez Parlament Europejski (PE) pozwolą pasażerom łatwiej uzyskać rekompensatę za opóźnienia lub pozostawienie ich samym sobie, a linie lotnicze otrzymałyby jasne wytyczne, jak obsługiwać skargi. „Prawa dla pasażerów linii lotniczych dotyczą, w praktyce, każdego obywatela UE. Przyjęte przez PE poprawki są zgodne z naszą wcześniejszą petycją w kampanii „NIE ograniczać praw pasażerów lotniczych!„ Między innymi pasażerowie zachowają prawo do odszkodowania już po trzech godzinach opóźnienia rejsu oraz otrzymają prawo do opuszczenia pokładu samolotu najpóźniej po trzech godzinach oczekiwania na płycie lotniska.

Pobierz

Raport 2013

 

SONY DSC

 

 

Raport roczny Stowarzyszenia Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie” za 2013 rok.

Podsumowanie tego co zrobiliśmy i osiągnęliśmy w pierwszym (niepełnym) roku działalności.

 

1. Prowadzimy stały monitoring usług lotniczych i zmian w prawie (wnioski do Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 22 marca, 19 kwietnia, 30 października; UOKiK: 30 grudnia). Uruchomiliśmy i nagłośniliśmy przez media petycję w internecie (3 września) w obronie praw pasażerów lotniczych w Unii Europejskiej. W odpowiedzi na proponowane, niekorzystne zmiany trzech przepisów – praw pasażerów w regulacji KE 261/2004. Mobilizacja, po nawiązaniu współpracy i przystąpieniu do Europejskiej Federacji Pasażerów – EPF (ponad 30 organizacji konsumenckich), skutkuje poparciem postulatów przez eurodeputowanych Komisji ds Transportu i Turystyki podczas głosowania w Brukseli 17 grudnia (37 spośród 40 posłów głosowało za rozszerzeniem praw pasażerów, w tym za wnioskami przedstawionymi w petycji stowarzyszenia).

 

2. Podjęliśmy działania (wraz z Europejskim Centrum Konsumenckim) na rzecz rozwiązywania sporów pasażerów z liniami lotniczymi w Polsce poprzez mediację/arbitraż. Projekt ma merytoryczne wsparcie Komisji Europejskiej oraz prawne w postaci wprowadzanej dyrektywy ADR (Alternatywne Rozwiązywanie Sporów) we wszystkich krajach UE. Jesteśmy liderem projektu pozasądowego rozwiązywania sporów poprzez platformę internetową, co ułatwi pasażerom korzystanie z ich praw oraz skróci czas i obniży koszty ponoszone przez pasażerów, linie lotnicze oraz urzędy nadzorujące. Monitoring tego procesu przez stowarzyszenie zwiększy przejrzystość egzekwowania praw i poprawią się relacje pomiędzy stronami. Ze względu na nasze dotychczasowe zaangażowanie zostaliśmy zaproszeni przez Prezes UOKiK (2 grudnia) do udziału w pracach i procesie implementacji dyrektywy ADR w Polsce.

 

3. Ponadto edukujemy społeczeństwo w temacie praw pasażerów w internecie, mediach społecznościowych, prowadzimy działania bezpośrednie np. jako partner Europejskiego Dnia Pasażera (28 czerwca), projekt „Przyjazne Biuro Podróży” ze Zrzeszeniem Agentów IATA.

Pobierz
1 2 3
Razem osiągniemy więcej!
Dołącz już dziś (wpisowe tylko 70PLN) lub zostań indywidualnym darczyńcą, przekazując dowolną kwotę na konto stowarzyszenia:

28 2130 0004 2001 0654 8325 0001 lub przez system płatności elektronicznych
Wesprzyj nas