aA
Zaloguj się Przyłącz się i wspieraj przyjazne latanie

Jak pomagamy

Przyjazne Latanie (EU AIR PASSENGER WATCHDOG) pomaga pasażerom, którzy mają wątpliwości i pytania związane z biletem lub inną usługą lotniczą, lub mają problem z egzekwowaniem przysługujących im praw.

Zebrane opinie i dowody dają nam pewność, że wiemy, co dzieje się podczas podróży lotniczych. Nasza wiedza służy pasażerom. Chcemy, aby ich głos był brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości, szczególnie w temacie zapewnienia przyjaznych podróży lotniczych.

Formy pomocy

miniatura

Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do karty „ZGŁOŚ SPRAWĘ” znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu.

Nasze wsparcie

odszkodowanie za opóźniony lot

Prowadzimy stały, bezpłatny moniroring egzekwowania praw pasażerów lotniczych.

Nasz wspólny cel realizujemy poprzez:

  • edukowanie pasażerów w temacie praw i stale zmieniających się warunków świadczenia usług na rynku przewozów lotniczych;
  • pomoc w przypadku niezadowolenia z usługi przed, w czasie lub po podróży; szukanie rozwiązania problemu;
  • zachęcanie pasażerów do wyrażania poglądów i dzielenia się doświadczeniami;
  • umożliwianie wspólnego prezentowania opinii i składania petycji;
  • gromadzenie informacji i prowadzenie badań, w których pasażerowie wyrażają swoje opinie na temat podróży drogą powietrzną na terenie Unii Europejskiej;
  • koncentrowanie się na kilku kluczowych dla pasażera kwestiach, m.in.: taryfach i biletach, jakości i poziomie usług, inwestycjach i ekologii;
  • współpracę z administracją rządową i samorządową, z organizacjami reprezentującymi konsumentów w Polsce i za granicą oraz z szeroką grupą usługodawców z branży przewozów lotniczych w Europie;
  • prezentowanie opinii pasażerów decydentom, inicjowanie rozwiązań oraz dążenie do ich wprowadzenia;
  • dbanie o zrównoważony rozwój rynku przewozów lotniczych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem ekologii, etyki oraz innych aspektów społecznych.

Jakie sprawy rozwiązujemy?

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie reprezentuje pasażerów, egzekwuje prawa pasażerów oraz edukuje wszystkich uczestników rynku pasażerskich przewozów lotniczych w temacie ważnych dla nich  spraw związanych z biletem (umową przewozu), satysfakcją z usług i przebiegiem całej podróży.

Większość uczestników rynku lotniczego w Unii Europejskiej należy do branżowych organizacji. Porty i przewoźnicy lotniczy, piloci, personel pokładowy, agenci usług lotniskowych, kontrolerzy ruchu lotniczego czy biura podróży są zawsze dobrze reprezentowani. Pewnym wyjątkiem są osoby, które kupują bilety – pasażerowie!

Konsumencka organizacja strażnicza – Przyjazne Latanie  (EU AIR PASSENGER WATCHDOG) prowadzi stały monitoring egzekwowania spraw pasażerów lotniczych, broni praw konsumenta oraz reprezentuje interesy pasażerów. Dążymy do tego, by rozwój lotnictwa cywilnego przebiegał w sposób zrównoważony.

chmurka samolocik logo_pencils

Niemiłej obsługi na lotnisku

chmurka samolocik logo_pencils

Opóźnienia lotów

chmurka samolocik logo_pencils

Braku wsparcia dla osób niepełnosprawnych

chmurka samolocik logo_pencils

Zagubienia bagażu

chmurka samolocik logo_pencils

Długości odprawy

chmurka samolocik logo_pencils

Odwołany lot

chmurka samolocik logo_pencils

Zniszczenie bagażu

chmurka samolocik logo_pencils

Odmówienie przyjęcia na pokład samolotu

Lotniska w Unii Europejskiej obsługują rocznie ponad 750 milionów pasażerów. Każdego roku przybywa co najmniej kilkaset tysięcy podróżujących. Przyjazne Latanie w profesjonalny sposób zbiera i prezentuje informacje o tym, jakie mamy potrzeby, czego oczekujemy, co nam się podoba, a co powinno ulec zmianie. Dzięki temu, jako bardziej świadomi i proaktywni konsumenci, skuteczniej wpływamy na rozwój rynku przewozów lotniczych, tak aby latanie stało się przyjazne.

O TEJ STRONIE
Prowadzimy stały monitoring egzekwowania praw pasażerów lotniczych w UE. Przestrzeganie praw konsumentów i jakość usług wzrasta z liczbą wyrażanych opinii przez nas samych – pasażerów! Stworzyliśmy przyjazny sposób monitorowania (s)PRAW PASAŻERÓW, celem udzielania pomocy i znajdywania rozwiązań. Zgłoś nam swój problem (reklamację, skargę) do monitoringu!
Zgłoś sprawę
Mapa (s)PRAW

Prezentujemy mapę spraw lotniczych, czyli miejsc rozpoczęcia podróży (odlotu), podczas której doszło do możliwego naruszenia praw pasażerów, a sprawa została zgłoszona przez pasażera i przyjęta przez nas do monitoringu.

Zobacz mapę miejsc
Case Study
Pani Beata z Warszawy

Sprawa przyjęta do monitoringu. Po trzech tygodniach od udzielonej przez nas bezpłatnej pomocy pasażerka otrzymała odszkodowanie na kwotę ponad 350EUR...
Zapoznaj się z całą historią