aA
Zaloguj się Przyłącz się i wspieraj przyjazne latanie

Jak pomagamy

Przyjazne Latanie (EU AIR PASSENGER WATCHDOG) pomaga pasażerom, którzy mają wątpliwości i pytania związane z biletem lub inną usługą lotniczą, lub mają problem z egzekwowaniem przysługujących im praw.

Zebrane opinie i dowody dają nam pewność, że wiemy, co dzieje się podczas podróży lotniczych. Nasza wiedza służy pasażerom. Chcemy, aby ich głos był brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości, szczególnie w temacie zapewnienia przyjaznych podróży lotniczych.

Formy pomocy

miniatura

Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do karty „ZGŁOŚ SPRAWĘ” znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu.

Nasze wsparcie

odszkodowanie za opóźniony lot

Prowadzimy stały, bezpłatny moniroring egzekwowania praw pasażerów lotniczych.

Nasz wspólny cel realizujemy poprzez:

  • edukowanie pasażerów w temacie praw i stale zmieniających się warunków świadczenia usług na rynku przewozów lotniczych;
  • pomoc w przypadku niezadowolenia z usługi przed, w czasie lub po podróży; szukanie rozwiązania problemu;
  • zachęcanie pasażerów do wyrażania poglądów i dzielenia się doświadczeniami;
  • umożliwianie wspólnego prezentowania opinii i składania petycji;
  • gromadzenie informacji i prowadzenie badań, w których pasażerowie wyrażają swoje opinie na temat podróży drogą powietrzną na terenie Unii Europejskiej;
  • koncentrowanie się na kilku kluczowych dla pasażera kwestiach, m.in.: taryfach i biletach, jakości i poziomie usług, inwestycjach i ekologii;
  • współpracę z administracją rządową i samorządową, z organizacjami reprezentującymi konsumentów w Polsce i za granicą oraz z szeroką grupą usługodawców z branży przewozów lotniczych w Europie;
  • prezentowanie opinii pasażerów decydentom, inicjowanie rozwiązań oraz dążenie do ich wprowadzenia;
  • dbanie o zrównoważony rozwój rynku przewozów lotniczych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem ekologii, etyki oraz innych aspektów społecznych.

Jakie sprawy rozwiązujemy?

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie reprezentuje pasażerów, egzekwuje prawa pasażerów oraz edukuje wszystkich uczestników rynku pasażerskich przewozów lotniczych w temacie ważnych dla nich  spraw związanych z biletem (umową przewozu), satysfakcją z usług i przebiegiem całej podróży.

Większość uczestników rynku lotniczego w Unii Europejskiej należy do branżowych organizacji. Porty i przewoźnicy lotniczy, piloci, personel pokładowy, agenci usług lotniskowych, kontrolerzy ruchu lotniczego czy biura podróży są zawsze dobrze reprezentowani. Pewnym wyjątkiem są osoby, które kupują bilety – pasażerowie!

Konsumencka organizacja strażnicza – Przyjazne Latanie  (EU AIR PASSENGER WATCHDOG) prowadzi stały monitoring egzekwowania spraw pasażerów lotniczych, broni praw konsumenta oraz reprezentuje interesy pasażerów. Dążymy do tego, by rozwój lotnictwa cywilnego przebiegał w sposób zrównoważony.

chmurka samolocik logo_pencils

Niemiłej obsługi na lotnisku

chmurka samolocik logo_pencils

Opóźnienia lotów

chmurka samolocik logo_pencils

Braku wsparcia dla osób niepełnosprawnych

chmurka samolocik logo_pencils

Zagubienia bagażu

chmurka samolocik logo_pencils

Długości odprawy

chmurka samolocik logo_pencils

Odwołany lot

chmurka samolocik logo_pencils

Zniszczenie bagażu

chmurka samolocik logo_pencils

Odmówienie przyjęcia na pokład samolotu

Lotniska w Unii Europejskiej obsługują rocznie ponad 750 milionów pasażerów. Każdego roku przybywa co najmniej kilkaset tysięcy podróżujących. Przyjazne Latanie w profesjonalny sposób zbiera i prezentuje informacje o tym, jakie mamy potrzeby, czego oczekujemy, co nam się podoba, a co powinno ulec zmianie. Dzięki temu, jako bardziej świadomi i proaktywni konsumenci, skuteczniej wpływamy na rozwój rynku przewozów lotniczych, tak aby latanie stało się przyjazne.

O TEJ STRONIE
Prowadzimy stały monitoring egzekwowania praw pasażerów lotniczych w UE. Przestrzeganie praw konsumentów i jakość usług wzrasta z liczbą wyrażanych opinii przez nas samych – pasażerów! Stworzyliśmy przyjazny sposób monitorowania (s)PRAW PASAŻERÓW, celem udzielania pomocy i znajdywania rozwiązań. Zgłoś nam swój problem (reklamację, skargę) do monitoringu!
Zgłoś sprawę
Nasi eksperci

Pomaganie jest naszą pasją!

Przeczytaj więcej o naszych ekspertach
Case Study
Pani Beata z Warszawy

Sprawa przyjęta do monitoringu. Po trzech tygodniach od udzielonej przez nas bezpłatnej pomocy pasażerka otrzymała odszkodowanie na kwotę ponad 350EUR...
Zapoznaj się z całą historią