aA
Zaloguj się Przyłącz się i wspieraj przyjazne latanie

Pytania i odpowiedzi

Jakie prawa przy reklamacji bagażu?

+Co zrobić gdy zgubię bagaż?

Jeśli po wylądowaniu stwierdziłeś na lotnisku, że zaginął Twój bagaż rejestrowany udaj się do punktu informacyjnego (Lost & Found), wypełnij formularz nieprawidłowości bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity Report) i zachowaj jego kopię.
Możesz także wystąpić do przewoźnika o zwrot poniesionych kosztów związanych z zakupem środków pierwszej potrzeby.

+Jakiej wysokości odszkodowanie?

Za zniszczenie walizki lub zagubienie bagażu linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność do górnej granicy 1131 SDR (co stanowi kwotę ok. 5500 PLN). Obowiązek udowodnienia poniesionej szkody spoczywa na konsumencie. W razie zagubienia bagażu, trudno jest oszacować pełną wartość utraconych przedmiotów, dlatego warto jest załączyć do reklamacji posiadane rachunki. Sposobem na udokumentowanie zawartości bagażu może być również zrobienie jego zdjęć przed wylotem i dokładnej listy spakowanych przedmiotów. Jednak pamiętaj, że przewoźnicy w warunkach przewozu, wyłączają swoją odpowiedzialność za cenne rzeczy wkładane do bagażu. Dlatego przed zakupem biletu należy zapoznać się z treścią ogólnych warunków umowy, a przed wylotem zapytać przewoźnika o możliwość zabezpieczenia wartościowych przedmiotów.

Jakie prawa przy zakupie biletu lotniczego?

+Porównuj oferty, gdyż trudno zwrócić bilet

Rezerwując i kupując bilet lotniczy warto pamiętać o trzech podstawowych prawach pasażera:

  1. Prawo do pełnej, rzetelnej i prawdziwej informacji o ogólnych warunkach przewozu, łącznie z przepisami o odpowiedzialności przewoźnika.
  2. Prawo do informacji o cenie całkowitej tj. zawierającej wszystkie wymagane składniki – obowiązujące taryfy lotnicze, a także wszystkie należne podatki, dopłaty, opłaty dodatkowe. Coraz więcej przewoźników pobiera opłaty np. za odprawę na lotnisku, które są „ukryte” w regulaminach.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku podwyższenia ceny biletu.
+Uwaga na opłaty dodatkowe!

Najczęściej doliczane opłaty przez przewoźników lotniczych dotyczą:

  • odprawy pasażerskiej na lotnisku,
  • odprawy pasażerskiej on-line,
  • odprawy bagażu rejestrowanego,
  • bagażu niestandardowego, tj. ponad wymiarowym, nadbagażem, sprzętem sportowym,
  • obsługi płatności (różnej wysokości ze względu na środek płatniczy),
  • zmiany danych osobowych,
  • zmiany daty albo godziny podróży.
O TEJ STRONIE
Prowadzimy stały monitoring egzekwowania praw pasażerów lotniczych w UE. Przestrzeganie praw konsumentów i jakość usług wzrasta z liczbą wyrażanych opinii przez nas samych – pasażerów! Stworzyliśmy przyjazny sposób monitorowania (s)PRAW PASAŻERÓW, celem udzielania pomocy i znajdywania rozwiązań. Zgłoś nam swój problem (reklamację, skargę) do monitoringu!
Zgłoś sprawę
Mapa (s)PRAW

Prezentujemy mapę spraw lotniczych, czyli miejsc rozpoczęcia podróży (odlotu), podczas której doszło do możliwego naruszenia praw pasażerów, a sprawa została zgłoszona przez pasażera i przyjęta przez nas do monitoringu.

Zobacz mapę miejsc
Case Study
Pani Beata z Warszawy

Sprawa przyjęta do monitoringu. Po trzech tygodniach od udzielonej przez nas bezpłatnej pomocy pasażerka otrzymała odszkodowanie na kwotę ponad 350EUR...
Zapoznaj się z całą historią