aA

Poznaj zasady naszej koncyliacji, czyli pozasądowe rozwiązywanie sporu

Poznaj zasady naszej koncyliacji, czyli pozasądowe rozwiązywanie sporu

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie rozstrzyga spory w drodze koncyliacji, tj. poprzez zaproponowanie stronom rozwiązania przez Koncyliatora. Zaproponowane rozwiązanie nie jest wiążące dla stron.

Regulamin ADR Przyjaznego Latania określa zasady prowadzenia postępowania przez Stowarzyszenie w celu pozasądowego rozstrzygnięcia krajowych i transgranicznych sporów dotyczących zobowiązań umownych, w szczególności wynikających z umów przewozu, pomiędzy przedsiębiorcą lotniczym świadczącym usługi transportu lotniczego mającym siedzibę w Unii Europejskiej, a pasażerem – konsumentem, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 6.000,00 zł (sześciu tysięcy złotych). Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z linią lotniczą w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, zamieszkała w Unii Europejskiej.

Zapoznaj się lub pobierz pełny Regulamin ADR Przyjaznego Latania w załączniku poniżej.

Pobierz