Brak możliwości przesiadki

Utracone połączenie

– czy można liczyć na odszkodowanie?

Nieprzewidywane sytuacje jakie mogą się wydarzyć podczas lotu samolotem mają bezpośredni wpływ na komfort podróży. W związku z tym chroniące nas prawa pasażera odgrywają istotną rolę w celu uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty za dyskomfort doświadczony podczas podróży.

O ile odszkodowania za overbooking czy odwołany lot już nikogo nie zaskakują, o tyle tak zwane utracone połączenie nadal jest tematem mało znanym. Dlatego warto przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej, aby wiedzieć co zrobić w sytuacji, kiedy nie zdążymy przesiąść się na inny samolot.

^
Czym tak naprawdę jest utrata połączenia?
^
Kiedy można starać się o odszkodowanie za utracone połączenie?
^
Jakie odszkodowanie można uzysakć za utracone połączenie?
^
W jakim czasie można złożyć reklamację za utracone połączenie?

Czym tak naprawdę jest utrata połączenia?

Lot z przesiadką to bardzo często wykorzystywana okazja do tego, by dotrzeć do wielu regionów na świecie, gdzie z domowego lotniska nie mamy możliwości polecieć. Warto więc wiedzieć co kryje się za pojęciem – utracone połączenie. Mówiąc krótko jest to sytuacja, w której ze względu na opóźnienie samolotu pasażer dociera na lotnisko przesiadkowe za późno, by skorzystać z drugiego lotu do miejsca docelowego. Prawa pasażera pozwalają  w tej sytuacji na to, by starać się o odszkodowanie, trzeba jednak spełnić pewne warunki. 

Kiedy można starać się o odszkodowanie za utracone połączenie?

Starając się o odszkodowanie za utratę połączenia należy pamiętać, że konieczne jest spełnienie pewnych warunków, by reklamacja była zasadna, a ponadto musi zostać spełnionych jeszcze kilka innych przesłanek, o których mowa poniżej: 

pasażer musi odprawić się na czas na lotnisku wylotu 

pierwszy samolot był spóźniony o minimum pół godziny i z tego względu doszło do utraty połączenia 

przez utratę połączenia na miejsce docelowe dociera się z opóźnieniem większym niż 3 godziny w stosunku do pierwotnego planu 

nie było nadzwyczajnych okoliczności, które spowodowały zakłócenie pierwszego lotu

przynajmniej jeden z lotów rozpoczynał się na lotnisku UE, albo był obsługiwany przez linię lotniczą z siedzibą w UE

podróż zarezerwowana jest jako bilet przelotowy – dokonana jest jedna rezerwacja na oba loty. 

I właśnie ta ostatnia kwestia odgrywa istotną rolę. Jeśli loty nie znajdują się na jednej rezerwacji to tak naprawdę nie następuje według interpretacji linii lotniczych utrata połączenia lotniczego i w tej sytuacji nie będzie można się starać o odszkodowanie, ponieważ oba loty traktowane są jako odrębne podróże. Wtedy zostaje starać się wyłączenie o odszkodowanie za opóźnienie na pierwszym locie. To wyraźnie pokazuje przewagę jaką ma wspólny bilet. Jeśli nie jesteś pewien czy spełniłeś wszystkie warunki zapraszamy do kontaktu, przeanalizujemy Twoją sytuację i jeśli będzie taka możliwość zaczniemy starać się o odszkodowanie za utracone połączenie.

Jaka może być wysokość odszkodowania? 

Jeśli spełnione zostały powyższe warunki i nastąpiło opóźnienie na lot z przesiadką pasażer będzie mógł starać się o odszkodowanie, które określone jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 2004 roku. Dokument określający prawa pasażera linii lotniczych zakłada, że odszkodowanie będzie znajdować się w widełkach 250 – 600 Euro. Jego wysokość jest uzależniona od długości trasy jaką miało sie do pokonania, przy czym dla pasażerów istotne jest to, że jeśli w grę wchodzą loty przesiadkowe, to przy jednej rezerwacji wysokość odszkodowania jest uzależniona od sumy długości obu lotów. 

do 1500 km – 250 Euro 

1500-3500 km – 400 Euro 

powyżej 3500 km – 600 Euro

Warto pamiętać, że pasażerowi nie przysługuje tylko odszkodowanie finansowe. Przy utraconym połączeniu linie lotnicze muszą zadbać o pasażera na miejscu, gdzie doszło do spóźnienia zapewniając mu:

  • napoje i posiłki
  • transport do hotelu
  • zakwaterowanie jeśli lot będzie kolejnego dnia 

Jeśli ktoś ze względu na utracone połączenie będzie ponosił dodatkowe koszty może ubiegać się na podstawie rachunków o ich zwrot przez linie lotnicze. 

Skorzystaj z pomocy

w walce o odszkodowanie

Jeżeli chcesz starać się o odszkodowanie w związku z utraconym połączneiem, skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc. Grupa doświadczonych specjalistów wynegocujehe w Towim imieniu najbardziej koszystną formę rekompensaty za doświadczone niedogodności.

W jakim czasie można złożyć reklamację za utracone połączenie?

Niektórzy zastanawiają się ile czasu mamy na złożenie stosownej reklamacji. Oczywiście można stwierdzić, że im szybciej tym lepiej. Charakterystyczne jest to, że linie lotnicze stosują różne terminy przedawnień, dlatego trudno określić jak dana linia się zachowa. Warto więc działać szybko i składać wniosek o odszkodowanie, możemy również pomóc w jego przygotowaniu i podpowiemy jak sytuacja z przedawnieniem wygląda w przypadku linii lotniczej, która w Państwa przypadku będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania. 

Reklamację można składać na kilka sposobów:

  • listownie 
  • mailowo 
  • przez formularz przygotowany na stronie internetowej linii lotniczej. 

Chcąc starać się o takie odszkodowanie należy przygotować konieczne dokumenty, wśród których znajduje się rezerwacja lotu, bilety albo karta pokładowa, potwierdzenie odprawy na lotnisku. Przekazując te dokumenty do nas możecie liczyć na przygotowany wniosek, który następnie będzie przesłany do linii lotniczych. Na ich odpowiedź będzie trzeba czekać od 30 do 60 dni. Jeśli będzie negatywna, a linia lotnicza będzie tłumaczyła się sytuacjami nadzwyczajnymi będzie można kierować się na drogę postępowania odwoławczego.