Opóźniony lot

prawa jakie przysługują pasażerom linii lotniczych

Każdego dnia miliony ludzi spędzają czas na podróżach samolotem do najdalszych zakątków świata. Samolot to najszybszy środek transportu, ale mimo starań jakie podejmują linie lotnicze, nadal dochodzi do sytuacji, w której samoloty docierają do portów docelowych opóźnione.

Pasażerowie, których dotyka taka sytuacja powinni jednak pamiętać o prawach pasażera, dzięki którym mogą walczyć o uzyskanie odszkodowania od linii lotniczych za opóźniony lot.

Pamiętaj, że w walce o odszkodowanie za opóźniony lot nie jesteś sam. Sprawdź odszkodowanie i zostaw sprawy w naszych rękach!

^
Czym tak naprawdę jest Opóźniony lot?
^
Kiedy można starać się o odszkodowanie za opóźnion lot?
^
Czy linie lotnicze mogą uchronić się przed wypłatą odszkodowania?
^
Jaka będzie wysokość odszkodowania za opóźniony lot?

Czym tak naprawdę jest opóźniony lot?

Na samym początku należy odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest opóźniony lot? Mogłoby się wydawać, że określenie to jest precyzyjne, jednak okazuje się, że wiele osób w zły sposób je intepretuje. Opóźniony samolot to pojęcie, które odnosi się nie do opóźnionego wylotu z portu lotniczego, nie do momentu wystartowania samolotu, lecz sytuacji, w której samolot dociera do portu docelowego z opóźnieniem, przy czym istotny jest moment otwarcia drzwi samolotu, co umożliwia jego opuszczenie przez pasażerów.

Ten moment określa się jako godzinę przylotu samolotu, nie zaś moment przyziemienia maszyny na płycie lotniska. O opóźnionym locie możemy więc mówić w sytuacji, gdy drzwi samolotu po wylądowaniu w porcie docelowym otwierają się po planowanej godzinie przylotu. 

Kiedy można liczyć na odszkodowanie? 

Wiedząc już co kryje się za pojęciem opóźnionego lotu można zastanowić się kiedy będzie można liczyć na odszkodowania za opóźniony lot. Na początek należy wskazać, że nie każde opóźnienie skutkować będzie uzyskaniem prawa do wypłaty odszkodowania. Jeśli w grę wchodzi opóźniony lot odszkodowanie jakie będzie można uzyskać jest wynikiem rozporządzenia Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego z 2004 roku. Tam również znajdują się warunki, które uprawniają do takiego odszkodowanie. Taką możliwość mają pasażerowie, których lot jest opóźniony o minimum 3 godziny. Jeśli nie jesteście w stanie określić czy przysługuje Wam odszkodowanie za opóźniony lot zapraszamy do kontaktu, pomożemy w ustaleniu takiego prawa i podpowiemy jakie działania można dalej podjąć, by takowe odszkodowanie uzyskać. 

By ustalić prawo do odszkodowania należy określić różnicę jaka jest między planowanym czasem dotarcia a faktyczną godziną przylotu. W rzeczywistości więc moment wylotu z lotniska startowego nie ma większego znaczenia. To pojawi się w momencie, gdy opóźnienie startu wynosi powyżej 5 godzin, wtedy można zrezygnować z lotu i nie utraci się prawa do odszkodowania. 

Czy linie lotnicze mogą uchronić się przed wypłatą odszkodowania?

Warto zwrócić uwagę na to, czy jeśli pojawi się opóźnienie samolotu odszkodowanie będzie można uzyskać zawsze, gdy ten czas opóźnienia przekroczy 3 godziny. Oczywiście sytuacja byłaby korzystna dla pasażerów, ale nie wygląda to aż tak pięknie jakbyśmy tego oczekiwali. Trzeba liczyć się z tym, że istnieją pewne czynniki, które mogą sprawić, że linie lotnicze będą mogły uniknąć wypłaty odszkodowania. Należy wskazać tutaj tak zwane sytuacje nadzwyczajne, do których zaliczają się między innymi:

strajk zewnętrzny, na który nie miały bezpośredniego wpływu linie lotnicze (personel lotniska, kontrolerzy lotu)

trudna sytuacja polityczna w krajach lotniska startowego i docelowego uniemożliwiająca wylot lub lądowanie

trudne warunki pogodowe uniemożliwiające lot lub wymuszające awaryjne lądowanie przed dotarciem do punktu docelowego 

zagrożenie bezpieczeństwa pasażerów na skutek różnych sytuacji losowych czy zagrożenia antyterrorystycznego 

Te sytuacje są wyraźnie wskazane przez rozporządzenie UE, które podejmuje temat odszkodowania za opóźniony lot, dlatego linie lotnicze w tej sytuacji mogą uniknąć wypłaty odszkodowania. Można więc stwierdzić, że takie odszkodowanie będzie możliwe do uzyskania w sytuacji, gdy odszkodowanie wyniknie z winy linii lotniczej. 

Jeśli linie lotnicze starają się uniknąć wypłaty odszkodowania, wy zaś nie zgadzacie się z ich oceną sytuacji zapraszamy do kontaktu, chętnie zajmiemy się Waszą sprawą i pomożemy w walce o odszkodowanie za opóźniony lot. 

Wysokość odszkodowania

Jakie odszkodowanie za opóźniony lot można uzyskać?

Kolejna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę to wysokość odszkodowania o jakie będzie się można starać. W tym względzie jeśli chodzi o odszkodowanie opóźniony lot będzie przede wszystkim generował wysokość odszkodowania w stosunku do długości trasy jaka będzie do pokonania. Jeśli czas opóźnienia nie przekroczy 3 godzin nie ma szans na odszkodowanie.

Gdy czas opóźnienia przekracza 3 godziny można otrzymać kwotę 250 Euro przy trasie do 1500 km i 400 Euro przy trasie powyżej 1500 na terenie UE. Jeśli przekracza się granicę UE to przy trasie powyżej 3500 km można uzyskać odszkodowanie w wysokości 600 Euro, jednak opóźnienie musi przekroczyć 4 godziny. 

Warto również zauważyć, że linie lotnicze są zobowiązane do tego, by zadbać o pasażera jeśli wylot samolotu się opóźnia. Są one zobowiązane do tego, by zapewnić pasażerom posiłki i napoje, dwa telefony, dostęp do poczty elektronicznej. Jeśli opóźnienie ma nocny charakter, przeciąga się w czasie linie lotnicze muszą zapewnić hotel i środki transportu do hotelu. Tak więc jeśli chodzi o odszkodowanie opóźniony lot może generować jeszcze inne obowiązkowe świadczenia ze strony linii lotniczych dla pasażera. Jeśli linie lotnicze nie będą gwarantować tych świadczeń pasażer ma prawo oczekiwać zwrotu kosztów na podstawie rachunków z wydatków jakie ponosił. 

Skorzystaj z pomocy

w walce o odszkodowanie

Widać więc wyraźnie, że sytuacja, w której lot jest opóźniony nie stawia pasażera w sytuacji, w której jest na straconej pozycji. Prawa pasażerów linii lotniczych chronią klientów, których loty są opóźnione. Warto więc z tych praw skorzystać i postarać się o uzyskanie odszkodowania od linii lotniczych. Jeśli nie chcecie robić tego samemu możecie liczyć na naszą pomoc, gwarantujemy prowadzenie spraw o odszkodowania za opóźnione loty dbając o to, by każdy klient otrzymał sprawną analizę jego sytuacji i szybką pomoc. Jeśli Wasz lot był opóźniony zapraszamy do kontaktu, podejmiemy się sprawy i ocenimy czy jest szansa na odszkodowanie, a jeśli będzie ona istniała pomożemy w jego uzyskaniu.